Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Lie 30

KAINOS NUO 98 LT plius PVM !

 

Mūsų  pagrindinė veiklos kryptis – buhalterinių paslaugų teikimas:

 • Uždaroms akcinėms bendrovėms (UAB);
 • Akcinėms bendrovėms (AB);
 • Mažosioms bendrijoms (MB)
 • Individualioms įmonėms (IĮ);
 • Viešosioms įstaigoms (VŠĮ);
 • Individualią veiklą vykdantiems asmenims.

Tekiamos šios buhalterinės apskaitos paslaugos:

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo:

 • pirkimo ir pardavimo dokumentų apskaita;
 • kasos dokumentų apskaita;
 • banko dokumentų apskaita;
 • avanso apyskaitų parengimas ir apskaita;
 • darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo įforminimas;
 • darbo užmokesčio ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir apskaita;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto apskaita;
 • kelionės lapų pildymas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • kitų dokumentų tvarkymas;

 

 • LR įstatymų tvarka numatytų deklaracijų bei ataskaitų paruošimas ir teikimas reikiamoms valstybinėms institucijoms:
 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės ataskaitos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA)
 • mėnesinės deklaracijos Valstybei mokesčių inspekcijai (VMI)
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės ataskaitos LR Statistikos departamentui;
 • kitų dokumentų tvarkymas;

 

 • Finansinių ataskaitų teikimas įmonės vadovui:
 • pelno (nuostolio) ataskaitos;
 • pirkėjų/ tiekėjų skolų ataskaitos;
 • balansas;
 • kapitalo pokyčių ataskaitos;
 • pinigų srautų ataskaitos;
 • metinė finansinė ataskaita;
 • kitų dokumentų tvarkymas;